Om oss

Vi som arbetar med den här sidan är klass 7D på Augustenborgsskolan i Malmö och svenskläraren Ingela.


Om temat


Vi har arbetat med Robinsontemat under hela läsåret på olika sätt, som ni kan se på uppdragen. Ibland har vi skrivit, ibland tävlat och ibland haft diskussioner och gruppuppgifter att lösa tillsammans. Målen vi utgår ifrån är hämtade från kursplanen i svenska, och ni kan se dem i menyn under "mål och innehåll". Jag som lärare har formulerat uppgifterna och skött den sidan på wikin, medans eleverna helt skött sina egna sidor både vad det gäller innehåll och layout.


Syfte och målgrupp


Syftet med den här wikin och det här temat är att göra det man vanligtvis gör i svenskan, men inom ett ramtema. Detta för att få in genreskrivandet i ett sammanhang och ge en mer sammanhållen svenkundervisning. Jag (som lärare) valde wikiformen eftersom jag ville få riktiga mottagare till elevernas texter och jag ville också visa upp vad en helt vanlig klass, i en helt vanlig skola åstadkommer med en helt vanlig undervisning. Jag tänkte även att det då blir tydligare för eleverna vad vi jobbar med och hur mycket de faktiskt gör. Ett annat syfte var att de skulle kunna se tillbaka på sina gamla texter och se sin utveckling.

Wikin vänder sig alltså till en stor målgrupp, dels eleverna själva och deras föräldrar, men också till andra intresserade lärare och elever för inspiration i det egna arbetet.


Upphovsrätt


Vi har pratat om upphovsrätt och Creative commons i klassen och gått igenom hur man smidigt hittar godkända bilder på Flickr. Alla bilder på sidan är godkända enligt CC eller tagna av mig.


Motivering


Den givna anledningen till att just vi ska vinna är elevernas stora engagemang och det jobb de lagt ner. På grund av bristande tillgång på datorer i skolan har eleverna tvingats att först skriva alla texter på papper, få respons, skriva om osv så att allt varit klart när vi fått tillgång till datasalen. En stor del av eleverna har på eget bevåg jobbat hemma med wikin för att få tid nog att göra det så bra som de ville. De har också varit duktiga på att hjälpa varandra, både rent tekniskt men också innehållsmässigt.


Kontakt

Vill du veta mer går det bra att kontakta mig - Ingela Clarin - på mejladress: ingela.clarin@malmo.se