Expedition Augustenborg – ett tema i svenska/SET
Under det här temat kommer du att få arbeta med en mängd olika saker och i olika sammansättningar. Inspirationen kommer från det kända tv-programmet ”Expedition Robinson”.
Målen för det här temat är att du, som elev, ska:
 • Utveckla din fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur.
 • Utveckla din språkliga säkerhet i både tal och skrift.
 • Utveckla din förmåga att uttrycka dina tankar och känslor, samt värdera och reflektera.
 • Få ökad kunskap om hur man skriver olika sorters texter och i dessa texter tillämpa de skrivregler som finns.
 • Kunna använda datorn som ett medel för att söka information, presentera information och redovisa uppgifter.
 • Tillägna dig kunskap om mediers (film, tidning) språk och funktion
Undervisningen:
Jag kommer att presentera dig för en bok som du ska läsa, och förse dig med uppgifter till denna.
Jag kommer också att introducera dig för en film som du ska se, och gå igenom hur den dramaturgiska kurvan fungerar.
Vi kommer att ha genomgångar där vi går igenom vad som är typiskt för olika slags texter, samt skrivregler så att du kan använda detta när du skriver. Vi kommer att ha olika övningar där vi arbetar i grupp, både praktiskt och mer teoretiskt. Jag kommer att boka tid i datasalen och gå igenom informationssökning, notebookprogrammet och wikis så att de som har möjlighet sedan kan arbeta vidare hemma. Jag kommer också att gå igenom bildsökning, källhänvisning och Creative Commons, så att du lär dig använda bilder i dina presentationer på ett schysst och lagligt sätt.
För att kunna nå målen ska du:
 • Läsa en bok och reflektera kring denna, både muntligt och skriftligt.
 • Se filmen och reflektera kring den genom att göra en filmanalys.
 • Delta i diskussioner och samtal, samt redovisa inför grupp.
 • Skriva olika sorters texter (t ex brev, dagbok, reportage och lyrik) efter anvisningar.
 • Delta i värderingsövningar.
 • Aktivt delta i genomgångar i datasalen och genomföra uppgifterna efter bästa förmåga.
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • Läsa skönlitteratur som är anpassad för din ålder.
 • Reflektera kring litteraturen.
 • Ta del av filmen, samt din förmåga att göra en enklare filmanalys där du reflekterar och värderar innehållet.
 • Skriva olika sorters texter så innehållet är tydligt och att du följer de regler som finns, både vad det gäller genre och skrivregler.
 • Delta aktivt i samtal och diskussioner och genomföra en redovisning.
 • Använda datorn som hjälpmedel i din skolgång.